SCENES

Geen film maar bewust omgaan met natuur

Het Scoutcentrum Rotterdam is trots op het feit dat het in het bezit is van het SCENES-keurmerk. Het centrum heeft als doel duurzaam beleid te voeren op het gebied van natuur en milieu en volgt daarvoor de richtlijnen van de World Organization of the Scout Movement (WOSM). Het SCENES-keurmerk is een erkenning voor Scoutcentra die uitblinken in duurzaamheid en milieu en het Scoutcentrum Rotterdam voldoet bijna aan alle vereisten voor het verkrijgen van dit keurmerk.

Dit betekent dat je te gast bent op een centrum dat een uitgebreid plan heeft voor het omgaan met de natuur en het milieu. In de praktijk vragen wij je om je afval te scheiden en ons biologisch vriendelijke schoonmaakmiddel, afwasmiddel en toiletpapier te gebruiken om zo min mogelijk afval te produceren en zo min mogelijk plastic te gebruiken. We vragen ook om verstandig om te gaan met water en elektriciteit. Op het centrum verzoeken wij jullie om de natuur te respecteren, met name de sloten en houtwallen, en hier zorgvuldig mee om te gaan.

Gasten van het centrum kunnen diverse natuuractiviteiten ondernemen die vooral gericht zijn op de natuur die op het centrum aanwezig is. Scouts en Welpen kunnen tijdens hun kampweek of weekend onze eigen activiteitenbadge ‘de wilg’ volgen. Daarnaast kunnen ze onderdelen voltooien van de Nature award van Scouting Nederland. Scholen en verenigingen kunnen gebruik maken van natuuropdrachten. Meer informatie over deze natuuractiviteiten is te vinden bij de activiteiten.