Sponsors & Partners

Sponsors en Partners die van het Scoutcentrum houden

Er zijn diverse organisaties en bedrijven die het Scoutcentrum Rotterdam een warm hart toedragen en elk op hun eigen manier bijdragen aan ons prachtige centrum. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals:

  • Financiële ondersteuning
  • Beschikbaar stellen van materialen
  • Beschikbaar stellen van diensten
  • Het doen van vrijwilligerswerk als onderdeel van teambuilding, een afdelingsuitje of bedrijfsuitje.

Wil jij ook het scoutcentrum een warm hard toedragen? Neem dan gerust contact met ons op. Hieronder vind je een lijst van bedrijven en organisaties die Scoutcentrum Rotterdam sponsoren of ondersteunen.

Stichting Volkskracht Historische Monumenten

Stichting Volkskracht Historische Monumenten heeft als doel het aankopen, restaureren en instandhouden van monumenten die vallen onder de Monumentenwet. De stichting koopt alleen monumenten aan wanneer dit van essentieel belang is voor het behoud ervan. Het monument wordt gebruikt voor een maatschappelijke activiteit die past binnen de doelstellingen van de stichtingen van Volkskracht.

Denk en Doe Mee Fonds

Met het Denk & Doe mee!-fonds wil de gemeente de komende jaren ideeën van Capelse bewoners, organisaties en ondernemers ondersteunen. In de stad zijn er volop goede ideeën. Overal in Capelle ontstaan maatschappelijke initiatieven om de stad nog beter, mooier en leefbaarder te maken. De gemeente wil deze initiatieven waar nodig ondersteunen. Daarom is een Denk & Doe mee!-fonds opgericht. Het fonds is toegankelijk voor alle Capellenaren met een goed idee voor de stad, waarbij het wel belangrijk is dat het idee niet door andere, bestaande regelingen ondersteund wordt.

Van Cappellen Stichting

Anna Maria van Cappellen (1860-1893) gehuwd met Johannes Nolen (1847-1895)  besloten kort na hun huwelijk dat Anna Maria’s nalatenschap zou worden aangewend voor de oprichting van een ‘weldadige stichting’. Beide families behoorden tot welgestelde families, met name de Van Cappellens waren sterk gelieerd aan het dorp Capelle aan den IJssel.
Het voornemen om de erfenis van de vrouw te besteden aan liefdadigheid had voorts te maken met de slechte gezondheid van Anna Maria; er zouden n.l. geen kinderen  worden geboren.

Van Ommeren De Voogt Stichting

De Van Ommeren – de Voogt Stichting (VOS) werd in 1938 opgericht om de belangen te behartigen van zusterstichtingen en financiële donaties te geven aan projecten op filantropisch, sociaal en cultureel gebied in de regio groot Den Haag en Rotterdam. Stichters Philippus van Ommeren en zijn echtgenote Wilhelmina Alida de Voogt kochten begin vorige eeuw het landgoed Rust en Vreugd waar zij diverse stichtingen voor goede doelen hebben opgericht. Van Ommeren dankte zijn vermogen vooral aan zijn succesvol scheepvaartbedrijf in de haven van Rotterdam. Zijn onderneming is later opgegaan in Vopak (met de Vo van Van Ommeren).

Van der Mandele Stichting

De Van der Mandele Stichting verleent steun op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied in de provincie Zuid-Holland, met een zekere voorkeur – hoewel geenszins dwingend – voor de steden Delft, Dordrecht, Leiden en Rotterdam. Het begrip “steun op sociaal gebied” wordt zo ruim mogelijk genomen. Voorop moge echter gesteld worden de esthetische verzorging van de stad, landschap en het behoud van de architectonische schoonheid in de provincie. Daarnaast biedt de Stichting steun aan instellingen die bevordering van geestelijke en lichamelijke ontwikkeling en verzorging van materiële noden ten doel hebben.​

Stichting Aelwijn Florisz

Stichting Aelwijn Florisz is opgericht met het doel het bevorderen van sociaal, maatschappelijk en medisch werk, kerkelijk werk daaronder begrepen. Dit doel wordt ruim geïnterpreteerd. De Stichting verleent met name financiële steun aan non-profit instellingen.
Stichting Aelwijn Florisz is in 1991 opgericht na een fusie van de Stichting voor Wijkverpleging te Rotterdam; de Nederlandse Stichting en de Stichting Hulpfonds voor de Nederlandse Stichting tot bestrijding van Lupus en andere de volksgezondheid bedreigende ziekten; de Stichting Verculin (voorheen: ‘Commissie Spijsuitdeling’, ‘School voor Haveloze kinderen’ en ‘Tehuis logement voor Vrouwen’ te Rotterdam).

Exact

Bij Exact gaan ze geen uitdaging uit de weg. Problemen? Die zijn er om opgelost te worden. Dagelijks maken zij werk van innovatie om hun klanten de slimste software solutions aan te bieden. Met hun producten helpen zij kleine en middelgrote bedrijven en hun accountants bij het automatiseren van bedrijfsprocessen. En met aanvullende branchespecifieke oplossingen voor onder meer accountancy, handel, productie, zakelijke dienstverlening en bouw doen zij dat bovendien heel gericht. Mensen staan daarbij centraal.

Organisaties werkzaam op het scoutcentrum

Pameijer

Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is.
Voor mensen die zich veilig willen voelen, zich willen ontwikkelen, zelfstandiger willen leven of iets voor anderen willen betekenen. Leeftijd maakt niet uit: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen zijn welkom.
Kwetsbare mensen bijvoorbeeld met een (licht) verstandelijke beperking of psychosociale of psychiatrische problematiek.
Pameijer helpt mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent.

Accent praktijkonderwijs

Op de scholen leren jongeren vooral door praktijkervaringen op te doen. Dit doen zij door theorie te koppelen aan praktische opdrachten en stages. Tegelijkertijd groeit hiermee het inzicht van de leerlingen in de eigen talenten en mogelijkheden. Daarnaast leren de leerlingen verschillende praktische (werknemers)vaardigheden om hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid te vergroten. Denk aan koken, rekeningen betalen, plannen en samenwerken. Het onderwijs is erop gericht om leerlingen maximaal te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden zodat zij actief deel kunnen nemen aan de maatschappij en zich gelukkig voelen.

Buchcraft Nature Experience

Avonturen doe je in de natuur, dat weten we op scouting allemaal. Maar hoe doe je dat? BuchcraftNE is een kleine organisatie die jong en oud graag kennis wil laten maken in de natuur. Is het jou eerst keer dat je eropuit gaat en graag wil weten wat moet je mee nemen voor onderweg. Of ben jij een ervaren avonturier en wil je graag de kneepjes leren om te koken op een vuur.
Door de ruime expertise zijn workshops op maat mogelijk.

Bijzondere relaties aanwezig op het scoutcentrum

Scoutshop Rotterdam (depot)

ScoutShop is dé winkel van Scouting Nederland. De opbrengsten van de ScoutShop komen voor 100% ten goede aan Scouting in Nederland. Bij ScoutShop vind je niet alleen alles voor je ScoutFit, maar ook alles wat je nodig hebt voor het Scoutingspel of zomerkamp. Ook voor al je outdooractiviteiten ben je aan het juiste adres.
Zo koop je bij ScoutShop alles voor outdoor cooking en vind je er rugzakken, kleding, schoenen, tenten, messen, zaklampen, kompassen, slaapzakken, matjes en kampeeraccessoires. Shop online of kom kijken in een van de scoutshop depot.

Scoutinggroep Johan van der Veecken

Johan van der Veeken was een reder en koopman te Rotterdam, waar hij – met een vermogen van 600.000 gulden – de rijkste koopman van de stad was. Hij was bankier en geldschieter. De katholieke koopman Van der Veecken kwam uit Mechelen, maar vestigde zich van 1583 tot zijn dood in 1616 in Rotterdam. Johan van der Veeken was sociaal en maatschapelijk voor jong en oud. Spreek harmonie je aan, kom gerust een keer kijken.

Scoutinggroep Hendrik van Halewijn

Hendrik van Halewijn is een eigentijdse Scoutinggroep die is vernoemd naar de ridder Hendrik van Halewijn. Heer Hendrik van Halewijn zou de eerste heer van Capelle aan den IJssel zijn geweest en de slotgracht van zijn kasteel aan het Slotplein ligt er nog steeds. Heer Van Halewijn heeft voor ons zo’n beetje de betekenis als Sint-Joris: avontuurlijk, eerlijk en rechtvaardig. De Hendrik van Halewijn groep bied scouting aan voor leeftijden vanaf 5 jaar. Kom jij kijken?

Bedrijven verbonden met het scoutcentrum

LogboekenOnline

LogboekenOnline, het logboek dat niet in rook kan opgaan… Het online programma die helpt om alle belangrijke documenten up-to-date te houden. LogboekenOnline genereert rapportages en statistieken. Zo kun je in één oogopslag zien welke installatie onderhouden is of welke installatie de meeste storingen veroorzaakt. Hierdoor kun je direct preventieve of correctieve maatregelen nemen. Zo kan je een veilige omgeving bieden aan gebruikers en gasten. Logboek alleen bied niet alleen voor brandveiligheid of legionella beheer een logboek, er zijn vele andere logboek beschikbaar om de veiligheid te waarborgen.

Stichting ter bevordering van Scouting in het voormalig Gewest Rotterdam

De Stichting ter bevordering van Scouting in het voormalig Gewest Rotterdam bied scoutinggroepen een steuntje in de rug.
Is het bijvoorbeeld nodig om het clubgebouw of wachtschip aan te passen aan de huidige eisen? Zijn er nieuwbouwplannen? Of is er een calamiteit geweest waarvoor een bijdrage nodig is om het eerste leed te verzachten? Groepen uit het voormalig Gewest Rotterdam (opgeheven in 1998) kunnen bij de Stichting een aanvraag indienen voor een bijdrage om net dat extra steuntje in de rug te krijgen.